Άρθρο

Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2022-2023 της πράξης Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της ΠΣΕ

Εκτυπώσιμη μορφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής για την προώθηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο.

Το αντικείμενο αναλύεται στις κάτωθι δύο (2) Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας:

  • Δράση 1: Ενέργειες προβολής σε Διεθνή και Εθνικά ΜΜΕ & διαδίκτυο
  • Δράση 2: Σχεδιασμός & Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού και Οπτικοακουστικού Προωθητικού Υλικού

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 14.diakiryxi_ypoergo_2_22proc011932239.pdf1.21 MB