Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.2135/10 6 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΚΥΕ κ.α: 2017ΕΠ05610029 και ΟΠΣ 5003707

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.2135/10 6 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Ε πιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ «Στερεά Ελ λάδα 2014 2020.

Για περισσότερα διαβάστε το αρχείο που ακολουθεί.

 

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των γραφείων της στη Λαμία και καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της επισυναπτόμενης πρόσκλησης.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις