Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 41 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3115 - 14-OCT-21-15/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3115 - 14-OCT-21-15/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 10:41:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΖΠΚ2Π-264

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2933-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2933-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 09:37:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α9ΥΚ2Π-ΩΧ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2246-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2246-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 09:06:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ψ4Κ2Π-ΩΥΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2981-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2981-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 08:57:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΦΚΚ2Π-ΤΥΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2862-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2862-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 08:43:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ0ΚΚ2Π-ΘΔΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3114-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3114-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 07:09:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΡΖΚ2Π-041

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3108-14/10/2021

Σάβ, 16/10/2021 - 06:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3108-14/10/2021
Ημ/νια: 15/10/2021 07:09:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΠΚ2Π-Η3Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2378-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2378-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:35:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤΠΚ2Π-4ΕΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3738/2020-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3738/2020-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΑΕΚ2Π-ΞΕΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3351/2020-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3351/2020-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΡ3Κ2Π-ΧΔ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2836/2020-15/09/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2836/2020-15/09/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΒ9Κ2Π-Ξ37

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2844/2020-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2844/2020-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ζ4Κ2Π-Ι97

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2431/2020-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2431/2020-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΗΚ2Π-Δ37

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3112-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3112-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:34:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΟΚ2Π-ΟΨΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3107-13/10/2021

Παρ, 15/10/2021 - 06:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3107-13/10/2021
Ημ/νια: 14/10/2021 08:33:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥ5Κ2Π-ΛΗΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3098-12/10/2021

Πέμ, 14/10/2021 - 06:05
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3098-12/10/2021
Ημ/νια: 13/10/2021 08:28:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ2ΥΚ2Π-Μ57

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2935-11/10/2021

Τετ, 13/10/2021 - 06:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2935-11/10/2021
Ημ/νια: 12/10/2021 09:38:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω09ΣΚ2Π-152

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3154/2020-11/10/2021

Τετ, 13/10/2021 - 06:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3154/2020-11/10/2021
Ημ/νια: 12/10/2021 09:18:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 619ΩΚ2Π-ΦΛΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3095-11/10/2021

Τετ, 13/10/2021 - 06:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3095-11/10/2021
Ημ/νια: 12/10/2021 08:58:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΛΚ2Π-ΧΝ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3022-11/10/2021

Τετ, 13/10/2021 - 06:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3022-11/10/2021
Ημ/νια: 12/10/2021 08:33:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΦΣΚ2Π-ΙΜΨ

Σελίδες