Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 8 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1982-27/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1982-27/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 20:58:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟ9Κ2Π-ΝΦΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2187-27/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2187-27/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 20:31:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΛΦ0Κ2Π-ΨΕ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1485-27/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1485-27/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 20:31:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΦΔΚ2Π-ΗΔ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2186-27/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2186-27/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 20:31:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΔΩΚ2Π-ΚΗ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2179-27/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2179-27/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 19:42:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΚΒΚ2Π-Τ3Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2100-26/07/2021

πριν από 7 ώρες 8 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2100-26/07/2021
Ημ/νια: 27/07/2021 08:48:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΒΚ2Π-ΒΧΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 416 - 02-JUN-21-26/07/2021

Τρί, 27/07/2021 - 02:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 416 - 02-JUN-21-26/07/2021
Ημ/νια: 26/07/2021 11:59:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖΙΚ2Π-ΚΛΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3649-23/07/2021

Τρί, 27/07/2021 - 02:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3649-23/07/2021
Ημ/νια: 26/07/2021 09:20:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ92ΡΚ2Π-ΔΝΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2161-22/07/2021

Τρί, 27/07/2021 - 02:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2161-22/07/2021
Ημ/νια: 26/07/2021 08:54:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓ7Κ2Π-ΑΔ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1017-22/07/2021

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1017-22/07/2021
Ημ/νια: 22/07/2021 13:51:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ9ΦΚ2Π-ΘΣΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 22/07/2021 13:15:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΩ8Κ2Π-ΚΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 22/07/2021 13:13:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ23Κ2Π-9ΒΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 22/07/2021 13:08:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧ0Κ2Π-ΞΒ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2146-21/07/2021

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2146-21/07/2021
Ημ/νια: 22/07/2021 09:09:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΝΚ2Π-Κ5Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2158-21/07/2021

Παρ, 23/07/2021 - 01:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2158-21/07/2021
Ημ/νια: 22/07/2021 08:49:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΧΧΚ2Π-1ΒΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2058-20/07/2021

Πέμ, 22/07/2021 - 01:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2058-20/07/2021
Ημ/νια: 21/07/2021 11:52:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΠΨΚ2Π-4ΟΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2129-20/07/2021

Πέμ, 22/07/2021 - 01:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2129-20/07/2021
Ημ/νια: 21/07/2021 08:32:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΥΘΚ2Π-ΧΙΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2118-20/07/2021

Πέμ, 22/07/2021 - 01:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2118-20/07/2021
Ημ/νια: 21/07/2021 08:32:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ8ΗΚ2Π-Ρ5Θ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 639-20/07/2021

Πέμ, 22/07/2021 - 01:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 639-20/07/2021
Ημ/νια: 21/07/2021 08:13:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΚΟΚ2Π-7ΙΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2128-19/07/2021

Τετ, 21/07/2021 - 01:21
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2128-19/07/2021
Ημ/νια: 20/07/2021 14:08:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΓ8Κ2Π-Χ0Ξ

Σελίδες