Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 18 λεπτά

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973, του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973, του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020
Ημ/νια: 21/01/2022 14:20:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΑΓΚ2Π-ΚΩΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 13:00:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΗ3Κ2Π-ΤΞΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS 1911 ΕΠΕ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS 1911 ΕΠΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:44:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Γ5Κ2Π-6ΡΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:38:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6521Κ2Π-ΚΗ5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:36:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ5ΑΚ2Π-Κ3Π

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΛΥΚΟΣ ΙΚΕ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΛΥΚΟΣ ΙΚΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:27:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΔΚ2Π-ΥΓΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:26:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΕΡΚ2Π-Β5Ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:24:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΥΚ2Π-ΘΚΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:12:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΘΟΚ2Π-Δ2Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σάβ, 22/01/2022 - 11:38
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2022 12:11:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠ5Κ2Π-ΔΟ6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 10:59:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΦΣΚ2Π-91Α

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 21/01/2022 10:57:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΜΚ2Π-4Θ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.
Ημ/νια: 21/01/2022 10:55:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΔ9Κ2Π-ΧΧΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.
Ημ/νια: 21/01/2022 10:53:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΒΡΚ2Π-ΓΦΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.
Ημ/νια: 21/01/2022 10:48:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΖΘΚ2Π-ΦΧ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4070-18/01/2022

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4070-18/01/2022
Ημ/νια: 21/01/2022 09:10:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ933Κ2Π-7ΝΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 175-20/01/2022

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 175-20/01/2022
Ημ/νια: 21/01/2022 09:01:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ9ΚΚ2Π-Σ6Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1702/2021-20/01/2022

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1702/2021-20/01/2022
Ημ/νια: 21/01/2022 08:53:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70ΤΚ2Π-Δ4Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2342/2021-20/01/2022

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2342/2021-20/01/2022
Ημ/νια: 21/01/2022 08:43:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Υ5Κ2Π-ΛΘΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.

Παρ, 21/01/2022 - 11:36
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ.
Ημ/νια: 20/01/2022 14:16:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΞΖΚ2Π-3ΜΞ

Σελίδες