Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 49 λεπτά

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας για τα Άτομα με...

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 18/07/2024 15:11:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΝΛΚ2Π-ΥΦ7

Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής Ενστάσεων των πινάκων κατάταξης της αριθμ.1943/5-7-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής...

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής Ενστάσεων των πινάκων κατάταξης της αριθμ.1943/5-7-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Ημ/νια: 18/07/2024 14:42:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΨΡΚ2Π-6Ν1

Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων κατάταξης της αριθμ.1943/5-7-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ...

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων κατάταξης της αριθμ.1943/5-7-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 18/07/2024 14:31:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΥΗΚ2Π-ΚΒΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 12:58:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΨΚ2Π-1ΓΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4290-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4290-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 12:45:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΝ3Κ2Π-51Θ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1207 -17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1207 -17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 12:27:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧ5Κ2Π-4ΗΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 439-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 439-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 12:15:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Υ8Κ2Π-ΣΓ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3893-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3893-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 11:48:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΧ3Κ2Π-Γ7Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 903-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 903-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 11:22:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ7ΖΚ2Π-4ΛΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2048-17/07/2024

Πέμ, 18/07/2024 - 20:07
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2048-17/07/2024
Ημ/νια: 18/07/2024 11:07:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΓΚ2Π-ΤΓΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3015 - 02-FEB-24 - 10-APR-24 - 20-MAY-24-17/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3015 - 02-FEB-24 - 10-APR-24 - 20-MAY-24-17/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 10:35:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖ4Κ2Π-Ξ31

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4353-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4353-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 10:08:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ37Κ2Π-ΦΗΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2027-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2027-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 09:53:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ2ΘΚ2Π-ΗΨΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2040-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2040-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 09:53:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΣ5Κ2Π-501

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1549-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1549-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 07:31:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗΟΚ2Π-Ρ37

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1548-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1548-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 07:31:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6025Κ2Π-ΒΩ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2028-16/07/2024

Τετ, 17/07/2024 - 20:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2028-16/07/2024
Ημ/νια: 17/07/2024 07:12:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΗΚ2Π-5ΚΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 156 - 16-JAN-24-16/07/2024

Τρί, 16/07/2024 - 20:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 156 - 16-JAN-24-16/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 15:17:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΔΣΚ2Π-ΗΙΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 717-15/07/2024

Τρί, 16/07/2024 - 20:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 717-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 12:20:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝΠΚ2Π-0ΙΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4372-15/07/2024

Τρί, 16/07/2024 - 20:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4372-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 12:10:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΜΣΚ2Π-ΡΟ7

Σελίδες