Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 503-06/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 503-06/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 09:24:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0ΝΚ2Π-ΔΚΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3903-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3903-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:57:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΕΚ2Π-ΔΡ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3906-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3906-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:53:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓ6Κ2Π-5ΥΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2590-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2590-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:50:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤ7Κ2Π-ΠΤ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 497-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 497-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:46:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ82ΝΚ2Π-ΑΙΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 494-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 494-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:42:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧΒΚ2Π-8ΑΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3909-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3909-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 08:34:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΛΦΚ2Π-Ψ4Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2241/2022-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2241/2022-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 07:25:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΔΟΚ2Π-ΕΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1742/2022-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1742/2022-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 07:25:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω4ΧΚ2Π-ΩΜ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 685/2022-03/02/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 37 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 685/2022-03/02/2023
Ημ/νια: 06/02/2023 07:25:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΜ1Κ2Π-ΚΑΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3412-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3412-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 11:46:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΑΞΚ2Π-ΧΧ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3429-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3429-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 10:52:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΦΚ2Π-Λ8Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2476-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2476-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 10:40:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ55ΓΚ2Π-Ω4Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3933-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3933-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 10:17:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΖΚ2Π-Ζ8Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1309/2022-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1309/2022-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:23:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΡΚ2Π-3ΞΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 676/2022-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 676/2022-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:22:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΟΓΚ2Π-1ΚΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 672/2022-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 672/2022-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:22:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ9ΙΚ2Π-656

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4023/2021-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4023/2021-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:22:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΔΚ2Π-Β15

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722/2022-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722/2022-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:22:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓΨΚ2Π-3ΛΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1278/2022-02/02/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1278/2022-02/02/2023
Ημ/νια: 03/02/2023 09:21:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΝΚ2Π-ΟΔΓ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας