Άρθρο

Προμήθεια αναλωσίμων - ΓΕΦΥΡΑ

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κ.α: 2016ΕΠ05610024 και
κωδικό ΟΠΣ 5001973του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για την «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ». Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.2212/25-8-2017 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 2017-08-25_prosklisi_analosima.pdf46.54 KB