Ψηφοφορία

Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έργα υποδομής μικρά και μεγάλα
25% (21 ψήφοι)
Προβολή, τουριστική και αγροτοτουριστικη ανάπτυξη της περιοχής
23% (19 ψήφοι)
Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, προστασία του περιβάλλοντος
39% (33 ψήφοι)
Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών
13% (11 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 84