Ψηφοφορία

Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έργα υποδομής μικρά και μεγάλα
26% (24 ψήφοι)
Προβολή, τουριστική και αγροτοτουριστικη ανάπτυξη της περιοχής
22% (20 ψήφοι)
Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, προστασία του περιβάλλοντος
37% (34 ψήφοι)
Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών
15% (14 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 92