Άρθρο

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης "Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ" που αφορά χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθμό 03/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Για περισσότερα διαβάστε στα παρακάτω σχετικά αρχεία.