Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έργου:

  1. Μία (1) θέση Στελέχους Υπευθύνου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης πληγέντων από καταστροφές (ΠΕ Ευβοίας).
  2. Μία (1) θέση Στελέχους Υπευθύνου ειδικών ομάδων του πληθυσμού (έδρα).
  3. Μία (1) θέση Διοικητικού προσωπικού υποστήριξης (ΠΕ Ευβοίας).

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα έχουν ενδεικτικώς τις αρμοδιότητες που περιγράφονται ανά κωδικό θέσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, και άπτονται της οργάνωσης, της παρακολούθησης, του συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης καθώς και της υποβολής.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 67iik2p-ad0_prosklisi_ekdilosis_endiaferontos.pdf646.96 KB