Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3172-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3172-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 11:59:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20ΜΚ2Π-8ΑΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1304/2022 - 22-MAY-23 - 27-JUL-23-20/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1304/2022 - 22-MAY-23 - 27-JUL-23-20/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 11:47:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣ9Κ2Π-ΧΑΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4160/2022-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4160/2022-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 10:21:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν1ΦΚ2Π-ΠΝ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 934-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 934-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 10:21:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΟΘΚ2Π-ΖΥ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 951-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 951-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 10:21:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΤΚ2Π-Χ5Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 939-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 939-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 10:21:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΕΓΚ2Π-Ν0Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3171-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3171-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 10:21:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΦ4Κ2Π-ΖΡΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2912-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2912-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 09:41:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ι5Κ2Π-8Γ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2096-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2096-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 09:28:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ67Κ2Π-ΤΤΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2883-19/09/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 9 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2883-19/09/2023
Ημ/νια: 20/09/2023 09:16:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΣΜΚ2Π-8ΑΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 855 - 26-MAY-23-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 855 - 26-MAY-23-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 09:29:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΑΛΚ2Π-Ζ0Μ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1995 -18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1995 -18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 09:08:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΡΚ2Π-Φ46

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1887-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1887-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 08:59:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85ΟΚ2Π-Η30

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3154-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3154-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 08:58:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7ΦΚ2Π-ΒΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3153-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3153-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 08:58:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 640ΝΚ2Π-2ΝΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3149-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3149-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 08:58:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85ΕΚ2Π-Δ1Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3155-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3155-18/09/2023
Ημ/νια: 19/09/2023 08:31:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ0ΚΚ2Π-8ΙΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2248 - 03-JUL-23-18/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2248 - 03-JUL-23-18/09/2023
Ημ/νια: 18/09/2023 10:41:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΨΑΚ2Π-4ΟΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2226-15/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2226-15/09/2023
Ημ/νια: 18/09/2023 09:57:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΧΚ2Π-Δ70

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2919-15/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2919-15/09/2023
Ημ/νια: 18/09/2023 09:45:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ77Κ2Π-Α7Γ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας