Συνεδριάσεις

Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2017

Στη Λαμία στις 15.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., συνεδρίασε στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, μετά από την αριθμ.

Εγγραφή στο Συνεδριάσεις