Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 5003707

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 5003707 και τίτλο "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", του άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη της θέσης απασχόλησης όπως αυτή περιγράφεται στο αρχείο που ακολουθεί.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon g_prosklisi_kye_olfzk2p-4n3.pdf1.17 MB