Ανακοινώσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως έτους 2018

Ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

2η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων του Προγράμματος με ακρωνύμιο “FEMINA”

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στους Τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας (Female Participation in High Tech Enterprises – FEMINA)» πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας η 2η Συνάντηση των εταίρων, η οποία διεξήχθη στις 14 & 15 Μαρτίου 2019 στη Λαμία.

Σελίδες